Chương 99: Liên Xuyên nhìn cậu, rướn người về phía trước, hôn một cái lên môi cậu

“Đây là tường gì?” Ninh Cốc nhìn bức tường trắng phía trước.

“Hẳn là……” Liên Xuyên đổi điều khiển tự động sang điều khiển bằng tay, chậm rãi lái lại gần bức tường trắng, “Chắc là biên giới cũ không biết từ bao lâu về trước của chủ thành.”

Continue reading

Advertisement