-Liên Hề Liên Hề-

***

“Người người đều biết đến Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lại không biết trong địa ngục còn có hai loại Vô Thường khác, một mặc đồ xanh, một mặc đồ đỏ, chuyên môn phụ trách lùng bắt ác quỷ chạy từ địa ngục đến nhân gian…”

Nhan Phi X Đàn Dương Tử (Khiên Na Ma La)

-Vu Triết-

***

“Đến tận cùng thế giới.”

Ninh Cốc x Liên Xuyên

-Hồi Nam Tước-

***

“Khác biệt duy nhất giữa tôi và tên biến thái theo dõi Thịnh Mân Âu có lẽ nằm ở chỗ tôi gọi hắn là “anh trai”.

Từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi, tôi ngồi tù mười năm vì hắn.

Hắn không đến thăm tôi dù chỉ một lần.”

Thịnh Mân Âu x Lục Phong (tôi)

-Ô Long Chử Tuyết-

***

“Sở Hành Vân tung hoành giang hồ nhiều năm, khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, kiếm pháp Hành Vân Lưu Thuỷ, vốn đang một thân một mình tự tại, mà làm thế nào cũng không ngờ được rằng võ công vừa mất hết thì thôi, còn phải chung đụng trong cùng thân thể với một tên lưu manh?…”

Tạ Lưu Thủy x Sở Hành Vân